SFBG

Поредица

Златен Кан

Издателство „Лингея“


1. Златен Кан (Том 1 — 2009) (корица)

Златен Кан (Том 1 — 2009)

(сборник)


Издателство „Лингея“, 2009

2. Златен Кан (Том 2 — 2009) (корица)

Златен Кан (Том 2 — 2009)

(сборник)


Издателство „Лингея“, 2009

3. Златен Кан (Том 3 — 2009) (корица)

Златен Кан (Том 3 — 2009)

(сборник)


Издателство „Лингея“, 2009

4. Репликация (корица)

Репликация

(сборник)


Издателство „Лингея“, 2011

5. Изборът (корица)

Изборът

(сборник)


Издателство „Лингея“, 2012