SFBG

Издател

Издателско сдружение „Евразия-Абагар“, ИГ „Евразия“, „Евразия“


Поредици
„Eurasia Passion“
Библиотека „Приключения и фантастика“
Бяла серия