SFBG

Поредица

Библиотека „Приключения и фантастика“

ИГ „Евразия“, ИК „Д. Яков“, Издателско сдружение „Евразия-Абагар“


1. Боговете на Марс — Едгар Бъроуз (корица)

Боговете на Марс

Едгар Бъроуз


Издателско сдружение „Евразия-Абагар“, 1991

2. Тарзан, храненикът на маймуните (част I) — Едгар Бъроуз (корица)

Тарзан, храненикът на маймуните (част I)

Едгар Бъроуз


ИГ „Евразия“, ИК „Д. Яков“, 1991

3. Тарзан, храненикът на маймуните (част II) — Едгар Бъроуз (корица)

Тарзан, храненикът на маймуните (част II)

Едгар Бъроуз


ИГ „Евразия“, ИК „Д. Яков“, 1991

4. Тарзан и съкровищата на вълшебния град — Едгар Бъроуз (корица)

Тарзан и съкровищата на вълшебния град

Едгар Бъроуз


Издателско сдружение „Евразия-Абагар“, 1991

32. Приключенията на Мартин Крузо — Виктор Бриджес (корица)

Приключенията на Мартин Крузо

Виктор Бриджес


ИГ „Евразия“, ИК „Д. Яков“, 1992

34. Храната на боговете — Хърбърт Уелс (корица)

Храната на боговете

Хърбърт Уелс


ИГ „Евразия“, ИК „Д. Яков“, 1992

36. Островът на доктор Моро — Хърбърт Уелс (корица)

Островът на доктор Моро

Хърбърт Уелс


ИГ „Евразия“, ИК „Д. Яков“, 1992