SFBG

Издател

Издателство „Български писател“


Страници: 1 | 2

Поредици
„Балкански писатели“
„Живи страници“
Андрей Гуляшки. Избрани произведения (1984)
Библиотека „Български писатели“
Библиотека „Гласове“
Генчо Стоев. Избрани произведения в два тома
Драгомир Асенов. Избрани произведения в три тома
Елин Пелин. Събрани съчинения в десет тома (1958-59)
Елин Пелин. Съчинения в шест тома (1972-73)
Елин Пелин. Съчинения в шест тома (1977-78)
Емил Манов. Избрани произведения в два тома (1978)
Емил Манов. Съчинения в два тома (1988-89)
Здравко Сребров. Избрани произведения в два тома (1982)
Иван Вазов. Събрани съчинения в двадесет и два тома
Иван Вазов. Събрани съчинения в двадесет тома
Йордан Радичков. Избрани произведения в два тома (1979)
Йордан Радичков. Избрани произведения в три тома (1989)
Клуб „Приятели на хумора и сатирата“
Любомир Пеевски. Избрани съчинения
Павел Вежинов. Избрани прозведения в два тома (1974)

Страници: 1 | 2