SFBG

Поредица

Здравко Сребров. Избрани произведения в два тома (1982)

Издателство „Български писател“


1. Избрани произведения. Том 1 — Здравко Сребров (корица)

Избрани произведения. Том 1

Здравко Сребров (сборник)


Издателство „Български писател“, 1982

2. Избрани произведения. Том 2 — Здравко Сребров (корица)

Избрани произведения. Том 2

Здравко Сребров


Издателство „Български писател“, 1982