SFBG

Поредица

Андрей Гуляшки. Избрани произведения (1984)

Издателство „Български писател“


3. Избрани произведения. Том трети — Андрей Гуляшки (корица)

Избрани произведения. Том трети

Андрей Гуляшки


Издателство „Български писател“, 1984