SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Т. Ф. Чипев


Игра на сѣнкитѣ — Светославъ Минковъ (корица)

Игра на сѣнкитѣ

Светославъ Минковъ (сборник)


Т. Ф. Чипев, 1928

Автомати — Светославъ Минковъ (корица)

Автомати

Светославъ Минковъ (сборник)


Т. Ф. Чипев, 1932

Малкиятъ царь от Исъ — Жоржъ Г. Тудузъ (корица)

Малкиятъ царь от Исъ

Жоржъ Г. Тудузъ


Т. Ф. Чипев