SFBG

Издание

Игра на сѣнкитѣ

Светославъ Минковъ (сборник)

Игра на сѣнкитѣ — Светославъ Минковъ (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Т. Ф. Чипев
Година: 1928
Художник: Илия Петров
Формат: 130×180 мм
Страници: 72
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: сканиран екземпляр

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание