SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Издателство „Ипсилон“


Литературна Варна 2006 — Сдружение на писателите — Варна (корица)

Литературна Варна 2006

Сдружение на писателите — Варна (алманах)


Издателство „Ипсилон“, 2006