SFBG

Издание

Литературна Варна 2006

Сдружение на писателите — Варна (алманах)

Литературна Варна 2006 — Сдружение на писателите — Варна (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Ипсилон“
Година: 2006
ISBN: 954-9349-27-6
978-954-9349-27-6
Формат: 60/84×16
Страници: 128
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание