SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

ИК „Анимар“, ИК „ABC“, „X-Phone“ ООД


Москва 2042 — Владимир Войнович (корица)

Москва 2042

Владимир Войнович


ИК „Анимар“, 2003

Чудати истории — Филип Младенов (корица)

Чудати истории

Филип Младенов (сборник)


ИК „Анимар“, ИК „ABC“, „X-Phone“ ООД, 2010