SFBG

Личност

Александър Карапанчев

Космически хищници — Алфред Ван Вогт (корица)

Космически хищници

Алфред Ван Вогт


ИК „Аргус“, 1998

Фантастика, №33

Луната е наставница сурова — Робърт Хайнлайн (корица)

Луната е наставница сурова

Робърт Хайнлайн


ИК „Аргус“, 1995

Фантастика, №14

Непознатите Стругацки (корица)

Непознатите Стругацки

(сборник)


Издателство „Ернор“, 2010

Тера Фантастика, №8

Светлина в прозорчето — Святослав Логинов (корица)

Светлина в прозорчето

Святослав Логинов


ИКФЕП „Иван Ефремов“, 2016

Тера Фантастика, №9

Списание „Измерения и модели“ (корица)

Списание „Измерения и модели“


ДБФ „Тера Фантазия“, 2014

Списание „Фентернет“

Списание „Калвино.net“ (корица)

Списание „Калвино.net“


ДБФ „Тера Фантазия“, 2013

Списание „Фентернет“

Списание „Тера фантастика“, специален брой (корица)

Списание „Тера фантастика“, специален брой


Юрий Илков, 2000

Списание „Тера фантастика“

Списание „ФЕП“, брой 1-2/1988 г. —  (корица)

Списание „ФЕП“, брой 1-2/1988 г.


Издателство „Народна младеж“, 1988

Списание „ФЕП“/„Фантастика“

ФантAstika 2013-14 (корица)

ФантAstika 2013-14

(алманах)


Фондация „Човешката библиотека“, 2015

Алманах „ФантAstika“

ФантAstika 2014-15 (корица)

ФантAstika 2014-15

(алманах)


Фондация „Човешката библиотека“, ДБФ „Тера Фантазия“, 2015

Алманах „ФантAstika“