SFBG

Издание

Списание „ФЕП“, брой 1-2/1988 г.

Списание „ФЕП“, брой 1-2/1988 г. —  (корица)
Поредица: Списание „ФЕП“/„Фантастика“
Издател: Издателство „Народна младеж“
Година: 1988
ISBN: 0205-3993
Формат: 1/8 от 60/90
Страници: 64
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание