SFBG

Личност

Владимир Зеленгоров

Снежният човек — Владимир Зеленгоров (корица)

Снежният човек

Владимир Зеленгоров (сборник)


Издателство „Български писател“, 1980

Самостоятелни издания

Снежният човек — Владимир Зеленгоров (корица)

Снежният човек

Владимир Зеленгоров


Издателство „Народна младеж“, 1966

Приключения и научна фантастика, №98

Чудните работи — Владимир Зеленгоров (корица)

Чудните работи

Владимир Зеленгоров (сборник)


Издателство „Български писател“, 1990

Самостоятелни издания