SFBG

Личност

Василий Головачов

Василий Головачёв

Предсказано. Том I — Черен човек — Василий Головачов (корица)

Предсказано. Том I — Черен човек

Василий Головачов


„Станпрес“, 2006

Шедьоври на руската фантастика, №1

Светове (корица)

Светове

(сборник)


ИК „Офир“, 1995

Библиотека „Фантастика“, №4