SFBG

Личност

Глен Кук

Glen Cook

Бялата роза — Глен Кук (корица)

Бялата роза

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2003

Хрониките на Черния отряд, №3

Водата спи — Глен Кук (корица)

Водата спи

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2012

Хрониките на Черния отряд, №9

Войниците са живи — Глен Кук (корица)

Войниците са живи

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2014

Хрониките на Черния отряд, №10

Мрачни времена — Глен Кук (корица)

Мрачни времена

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2009

Хрониките на Черния отряд, №7

Надвисналата сянка — Глен Кук (корица)

Надвисналата сянка

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2003

Хрониките на Черния отряд, №2

Сенчести игри — Глен Кук (корица)

Сенчести игри

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2005

Хрониките на Черния отряд, №4

Сребърният клин — Глен Кук (корица)

Сребърният клин

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2005

Хрониките на Черния отряд, №5

Стоманени сънища — Глен Кук (корица)

Стоманени сънища

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2006

Хрониките на Черния отряд, №6

Тя е тъмата — Глен Кук (корица)

Тя е тъмата

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2011

Хрониките на Черния отряд, №8

Черният отряд — Глен Кук (корица)

Черният отряд

Глен Кук


ИК „Лира Принт“, 2002

Хрониките на Черния отряд, №1