SFBG

Издание

Тя е тъмата

Глен Кук

Тя е тъмата — Глен Кук (корица)
Поредица: Хрониките на Черния отряд, №8
Издател: ИК „Лира Принт“
Година: 2011
Оригинал: Glen Cook
She is the Darkness
Превод: Пепа Соколова, 2011
ISBN: 954-8610-80-3 (грешен)
978-954-8610-80-3
Формат: 60×90/16
Страници: 424
Националност: американска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Вятърът стене и вие със злокобно дихание. Мълниите реват и трещят. Яростта е жива над равнината на блестящия камък. Дори сенките са уплашени.

В сърцето на равнината се извисява огромна сива крепост — тайнствена и по-древна от всеки записан спомен. Стара кула се е срутила напряко на цепнатината. От сърцето на укреплението се носи ужасно, дълбоко и бавно туптене — като на дремещо сърце на света, разцепващо древната тишина.

Смъртта е вечност.

Вечността е камък.

Камъкът е мълчание.

Камъкът не може да говори, но помни.


Така започва втората книга за равнината на блестящите камъни, достигнала до нас благодарение на Мъргън — знаменосец и летописец на Черния отряд. „Тя е тъмата“ е разказ за пътешествието на Отряда към миналото си и Катовар. Наемниците се оказват между армията на Дългата сянка, очакваща ги, за да ги разгроми, и неверни съюзници в тила, готвещи предателство. Кина — богинята-разрушителка, влияе на събитията и се опитва да се завърне. Ловеца на души си има собствени планове, а Знахаря вече не споделя своите с никого.