SFBG

Личност

Герман Максимов

Научно-фантастични разкази (корица)

Научно-фантастични разкази

(сборник)


Издателство „Народна култура“, 1969

Самостоятелни издания

Спектър 67 (корица)

Спектър 67

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1967

Алманах „Спектър“