SFBG

Поредица

Алманах „Спектър“

Издателство „Народна младеж“


Страници: 1 | 2 | 3

Спектър 64 (корица)

Спектър 64

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1964

Спектър 65 (корица)

Спектър 65

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1965

Спектър 66 (корица)

Спектър 66

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1966

Спектър 67 (корица)

Спектър 67

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1967

Спектър 68 (корица)

Спектър 68

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1968

Спектър 69 (корица)

Спектър 69

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1969

Спектър 70 (корица)

Спектър 70

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1970

Спектър 71 (корица)

Спектър 71

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1971

Спектър 72 (корица)

Спектър 72

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1972

Спектър 73 (корица)

Спектър 73

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1973

Страници: 1 | 2 | 3