SFBG

Личност

Генадий Гор

Геннадий Гор

Изваяние — Генадий Гор (корица)

Изваяние

Генадий Гор


Издателство „Георги Бакалов“, 1981

Библиотека „Галактика“, №28

Спектър 70 (корица)

Спектър 70

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1970

Алманах „Спектър“

Съветска фантастика (корица)

Съветска фантастика

(антология)


Издателство „Христо Г. Данов“, 1977

Самостоятелни издания

Съветска фантастика (корица)

Съветска фантастика

(антология)


Издателство „Христо Г. Данов“, 1980

Самостоятелни издания