SFBG

Личност

Антон Дончев

Забравени страници (корица)

Забравени страници

(сборник)


Георги Недялков, 2010

Самостоятелни издания

Упълномощен да си спомни (корица)

Упълномощен да си спомни

(сборник)


Георги Недялков, 2012

Самостоятелни издания

Човекът който търси (корица)

Човекът който търси

(сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1964

Приключения и научна фантастика, №89

Човекът, който търси (корица)

Човекът, който търси

(сборник)


„Лексикон“ ООД, 2017

Съвременна българска проза