SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Георги Недялков


Забравени страници (корица)

Забравени страници

(сборник)


Георги Недялков, 2010

Несбъднати светове (корица)

Несбъднати светове

(сборник)


Георги Недялков, 2011

Упълномощен да си спомни (корица)

Упълномощен да си спомни

(сборник)


Георги Недялков, 2012

Равноденствие (корица)

Равноденствие

(сборник)


Георги Недялков, 2013

С перо, четка и звезди (корица)

С перо, четка и звезди

(сборник)


Георги Недялков, 2016

С перо, четка и звезди. Другите (корица)

С перо, четка и звезди. Другите

(сборник)


Георги Недялков, 2017