SFBG

Личност

Анатолий Днепров

Анатолий Днепров

Глиненият бог — Анатолий Днепров (корица)

Глиненият бог

Анатолий Днепров (сборник)


Издателство „Георги Бакалов“, 1985

Библиотека „Галактика“, №66

Спектър 69 (корица)

Спектър 69

(алманах)


Издателство „Народна младеж“, 1969

Алманах „Спектър“

Съветска фантастика (корица)

Съветска фантастика

(антология)


Издателство „Христо Г. Данов“, 1977

Самостоятелни издания

Съветска фантастика (корица)

Съветска фантастика

(антология)


Издателство „Христо Г. Данов“, 1980

Самостоятелни издания

Уравненията на Максвел — А. Днепров (корица)

Уравненията на Максвел

А. Днепров


Издателство „Народна младеж“, 1962

Приключения и научна фантастика, №66

Формула на невъзможното (корица)

Формула на невъзможното

(сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1967

Приключения и научна фантастика, №102