SFBG

Издание

Събрани съчинения в двадесет тома. Том девети

Иван Вазов

Събрани съчинения в двадесет тома. Том девети — Иван Вазов (корица)
Поредица: Иван Вазов. Събрани съчинения в двадесет тома, №9
Издател: Издателство „Български писател“
Година: 1956
Художник: Борис Ангелушев
Формат: 1/16 от 59/84
Страници: 440
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: зает екземпляр

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки