SFBG

Издание

Вик; Момичето и тримата; Хората, които умират; Играчи; Ерих Райтерер; Смърт; Мрежата на дъжда и други

Владимир Полянов (сборник)

  • Вик; Момичето и тримата; Хората, които умират; Играчи; Ерих Райтерер; Смърт; Мрежата на дъжда и други — Владимир Полянов (външна)
  • Вик; Момичето и тримата; Хората, които умират; Играчи; Ерих Райтерер; Смърт; Мрежата на дъжда и други — Владимир Полянов (вътрешна)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Български писател“
Година: 1989
Художник: Трайко Попов
Формат: 32/84/108
Страници: 408
Националност: (не е указана)
Поредност: първо издание
 Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки