SFBG

Издание

Избрани произведения в два тома. Том втори: Пътеписи, очерци, приказки, фейлетони

Светослав Минков

  • Избрани произведения в два тома. Том втори: Пътеписи, очерци, приказки, фейлетони — Светослав Минков (външна)
  • Избрани произведения в два тома. Том втори: Пътеписи, очерци, приказки, фейлетони — Светослав Минков (вътрешна)
Поредица: Светослав Минков. Избрани произведения в два тома (1962), №2
Издател: Издателство „Български писател“
Година: 1962
Художник: Иван Кирков
Формат: 32/84/108
Страници: 420

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Съдържание