SFBG

Издание

Избрани съчинения. Том 3

Любомир Пеевски

Избрани съчинения. Том 3 — Любомир Пеевски (корица)
Поредица: Любомир Пеевски. Избрани съчинения, №3
Издател: Издателство „Български писател“
Година: 2008
Художник: Людмил Чехларов
Венелин Вълканов
ISBN: 978-954-443-750-3
Формат: 32/84/108
Страници: 340
Националност: българска
Поредност: първо издание

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Съдържание