SFBG

Издание

Избрани съчинения. Том 1

Любомир Пеевски

Избрани съчинения. Том 1 — Любомир Пеевски (корица)
Поредица: Любомир Пеевски. Избрани съчинения, №1
Издател: Издателство „Български писател“
Година: 2008
Художник: Димитър Донев
ISBN: 978-954-443-748-0
Формат: 32/84/108
Страници: 500
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Изданието не съдържа анотация.)

Съдържание