SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Вестник „Весела дружина“


Приключенията въ Слънчевия град — Емилъ Кораловъ (корица)

Приключенията въ Слънчевия град

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1934

Човѣкътъ на бѫдещето — Емилъ Кораловъ (корица)

Човѣкътъ на бѫдещето

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1939

Градътъ на окованитѣ — Емилъ Кораловъ (корица)

Градътъ на окованитѣ

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1939

Островътъ на вѣчното слънце — Емилъ Кораловъ (корица)

Островътъ на вѣчното слънце

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1940

Дворецътъ на свободата — Емилъ Кораловъ (корица)

Дворецътъ на свободата

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1943

Хората на бѫдещето — Емилъ Кораловъ (корица)

Хората на бѫдещето

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1943

Безсмъртният вожд — Емил Коралов (корица)

Безсмъртният вожд

Емил Коралов


Вестник „Весела дружина“, 1946

Среща в небесата — Емил Коралов (корица)

Среща в небесата

Емил Коралов


Вестник „Весела дружина“, 1946

Хората на бъдещето — Емил Коралов (корица)

Хората на бъдещето

Емил Коралов


Вестник „Весела дружина“, 1947

Среща в небесата — Емил Коралов (корица)

Среща в небесата

Емил Коралов


Вестник „Весела дружина“, 1948