SFBG

Поредица

Библиотека „Весела дружина“

Вестник „Весела дружина“


6. Загадъчното отмъщение — Емилъ Кораловъ (корица)

Загадъчното отмъщение

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1938

7. Черниятъ капитанъ — Емилъ Кораловъ (корица)

Черниятъ капитанъ

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1938

9. Освободительтъ — Емилъ Кораловъ (корица)

Освободительтъ

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1939

1. Въ страната дето хората хвърчатъ. Част I — Емилъ Кораловъ (корица)

Въ страната дето хората хвърчатъ. Част I

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1940

2. Въ страната дето хората хвърчатъ. Част II — Емилъ Кораловъ (корица)

Въ страната дето хората хвърчатъ. Част II

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1940

6. Градътъ на Жари — Емилъ Кораловъ (корица)

Градътъ на Жари

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1941

6. Бѣлата крепость — Емилъ Кораловъ (корица)

Бѣлата крепость

Емилъ Кораловъ


Вестник „Весела дружина“, 1943