SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

ИК „Вузев“, „Архонт-В“ ООД


Страх — Л. Рон Хабърд (корица)

Страх

Л. Рон Хабърд


ИК „Вузев“, 1992

Нация — Тери Пратчет (корица)

Нация

Тери Пратчет


„Архонт-В“ ООД, 2012