SFBG

Поредица

Изгревът на светлината

„Спектра М&В“


1. Внимание някой играе — Валентина Димова (корица)

Внимание някой играе

Валентина Димова


„Спектра М&В“, 2001