SFBG

Поредица

Фондация „Албуга-Булгар“

Издателство „Слово“, (неизвестно издателство)


1. Барадж. Тайната на подземния храм — Славена Атанасова (корица)

Барадж. Тайната на подземния храм

Славена Атанасова


Издателство „Слово“, 2009

2. Тамирис. Проклятието на небесния камък — Славена Атанасова (корица)

Тамирис. Проклятието на небесния камък

Славена Атанасова


Издателство „Слово“, 2009

3. Икнанемете — огледалният зикурат — Славена Атанасова (корица)

Икнанемете — огледалният зикурат

Славена Атанасова


(неизвестно издателство)