SFBG

Поредица

Над дъгата

Сдружение „Проектът ДЪГА“


Над дъгата — Петър Станимиров, Димитър Стоянов — Димо, Евгений Йорданов, Владимир Коновалов, Сотир Гелев, Румен Чаушев, Пенко Гелев, Николай Додов, Росен Манчев (корица)

Над дъгата

Петър Станимиров, Димитър Стоянов — Димо, Евгений Йорданов, Владимир Коновалов, Сотир Гелев, Румен Чаушев, Пенко Гелев, Николай Додов, Росен Манчев


Сдружение „Проектът ДЪГА“, 2012

Над дъгата 2 — Петър Станимиров, Димитър Стоянов — Димо, Евгений Йорданов, Владимир Коновалов, Сотир Гелев, Румен Чаушев, Пенко Гелев (корица)

Над дъгата 2

Петър Станимиров, Димитър Стоянов — Димо, Евгений Йорданов, Владимир Коновалов, Сотир Гелев, Румен Чаушев, Пенко Гелев


Сдружение „Проектът ДЪГА“, 2016