SFBG

Поредица

Аракел

Сдружение „Проектът ДЪГА“


Аракел — Сотир Гелев (корица)

Аракел

Сотир Гелев


Сдружение „Проектът ДЪГА“, 2017

Аракел: Фотоувеличение — Сотир Гелев (корица)

Аракел: Фотоувеличение

Сотир Гелев


Сдружение „Проектът ДЪГА“, 2018

Аракел: Мимикрия — Сотир Гелев (корица)

Аракел: Мимикрия

Сотир Гелев


Сдружение „Проектът ДЪГА“, 2020