SFBG

Поредица

Хикс-Игрек-Зет

Издателство „Рива“


1. Първи срок: Порталът е отворен — Борислав Б. Кръстев, Силвия Владимирова (корица)

Първи срок: Порталът е отворен

Борислав Б. Кръстев, Силвия Владимирова


Издателство „Рива“, 2020