SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

„Профиздат“


Роман на едно откритие — Здравко Сребров (корица)

Роман на едно откритие

Здравко Сребров


„Профиздат“, 1961

Момиче от найлон — Васил Цонев (корица)

Момиче от найлон

Васил Цонев (сборник)


„Профиздат“, 1966

Роман на едно откритие — Здравко Сребров (корица)

Роман на едно откритие

Здравко Сребров


„Профиздат“, 1967

Педя земя — Йордан Радичков (корица)

Педя земя

Йордан Радичков (сборник)


„Профиздат“, 1980

Аз съм атомна — Павел Вежинов (корица)

Аз съм атомна

Павел Вежинов (сборник)


„Профиздат“, 1981

Нещо летящо и обло — Румен Балабанов (корица)

Нещо летящо и обло

Румен Балабанов (сборник)


„Профиздат“, 1983

Деца, избирайте! — Васил Цонев (корица)

Деца, избирайте!

Васил Цонев (сборник)


„Профиздат“, 1988

Полет с велосипед — Валентин Робов (корица)

Полет с велосипед

Валентин Робов


„Профиздат“, 1988

Тунелът — Бернхард Келерман (корица)

Тунелът

Бернхард Келерман


„Профиздат“, 1980