SFBG

Поредица

25 вечни детски романа

ИК „Пан ’96“


25. Ян Бибиян; Ян Бибиян на Луната — Елин Пелин (корица)

Ян Бибиян; Ян Бибиян на Луната

Елин Пелин


ИК „Пан ’96“, 2005

25. Ян Бибиян; Ян Бибиян на Луната — Елин Пелин (корица)

Ян Бибиян; Ян Бибиян на Луната

Елин Пелин


ИК „Пан ’96“, 2018