SFBG

Поредица

Библиотека „Златно сърце“

Издателство „Отечество“


Ламята — Николай Хайтов (корица)

Ламята

Николай Хайтов


Издателство „Отечество“, 1977