SFBG

Поредица

Александър Беляев

Издателство „Отечество“


1. Александър Беляев — избрани произведения (1 том) — Александър Беляев (корица)

Александър Беляев — избрани произведения (1 том)

Александър Беляев (сборник)


Издателство „Отечество“, 1988

2. Александър Беляев — избрани произведения (2 том) — Александър Беляев (корица)

Александър Беляев — избрани произведения (2 том)

Александър Беляев (сборник)


Издателство „Отечество“, 1989

3. Александър Беляев — избрани произведения (3 том) — Александър Беляев (корица)

Александър Беляев — избрани произведения (3 том)

Александър Беляев (сборник)


Издателство „Отечество“, 1989