SFBG

Поредица

Батман

ЕТ „Одисей-В“


Батман: В плен на моторите — Джо Р. Лансдейл (корица)

Батман: В плен на моторите

Джо Р. Лансдейл


ЕТ „Одисей-В“, 1992