SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Издателство „Народна просвета“


Избрани произведения — Светослав Минков (корица)

Избрани произведения

Светослав Минков


Издателство „Народна просвета“, 1947

Десетата планета — С. Беляев (корица)

Десетата планета

С. Беляев


Издателство „Народна просвета“, 1948

Ян Бибиян — Елин Пелин (корица)

Ян Бибиян

Елин Пелин


Издателство „Народна просвета“, 1948

Ян Бибиян на Луната — Елин Пелин (корица)

Ян Бибиян на Луната

Елин Пелин


Издателство „Народна просвета“, 1948