SFBG

Поредица

Избрани фантастични произведения

Издателство „Народна младеж“


Иван Ефремов — избрани произведения. Том първи — Иван Ефремов (корица)

Иван Ефремов — избрани произведения. Том първи

Иван Ефремов


Издателство „Народна младеж“, 1984

Иван Ефремов — избрани произведения. Том втори — Иван Ефремов (корица)

Иван Ефремов — избрани произведения. Том втори

Иван Ефремов


Издателство „Народна младеж“, 1984

Карел Чапек — избрани фантастично-утопични произведения. Том първи — Карел Чапек (корица)

Карел Чапек — избрани фантастично-утопични произведения. Том първи

Карел Чапек (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1985

Карел Чапек — избрани фантастично-утопични произведения. Том втори — Карел Чапек (корица)

Карел Чапек — избрани фантастично-утопични произведения. Том втори

Карел Чапек (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1985

Станислав Лем — избрани фантастични произведения. Том първи — Станислав Лем (корица)

Станислав Лем — избрани фантастични произведения. Том първи

Станислав Лем (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1988

Станислав Лем — избрани фантастични произведения. Том втори — Станислав Лем (корица)

Станислав Лем — избрани фантастични произведения. Том втори

Станислав Лем (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1988

Айзък Азимов — избрани фантастични произведения. Том първи — Айзък Азимов (корица)

Айзък Азимов — избрани фантастични произведения. Том първи

Айзък Азимов (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1989

Айзък Азимов — избрани фантастични произведения. Том втори — Айзък Азимов (корица)

Айзък Азимов — избрани фантастични произведения. Том втори

Айзък Азимов (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1989