SFBG

Поредица

Библиотека „Дъга“

Издателство „Народна младеж“


Желязната гора — Николай Хайтов (корица)

Желязната гора

Николай Хайтов (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1980