SFBG

Поредица

Александър Беляев

Издателство „Народна младеж“


1. Александър Беляев — избрани произведения. Том първи — Александър Беляев (корица)

Александър Беляев — избрани произведения. Том първи

Александър Беляев (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1977

2. Александър Беляев — избрани произведения. Том втори — Александър Беляев (корица)

Александър Беляев — избрани произведения. Том втори

Александър Беляев (сборник)


Издателство „Народна младеж“, 1977