SFBG

Поредица

Библиотека „Романи за юноши“

Издателство „Народна култура“


8. Приключенията на Самуил Пингл — С. Беляев (корица)

Приключенията на Самуил Пингл

С. Беляев


Издателство „Народна култура“, 1946