SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

„Кръга“


Майстора и Маргарита — Михаил Булгаков (корица)

Майстора и Маргарита

Михаил Булгаков


„Кръга“, 2020

Майстора и Маргарита — Михаил Булгаков (корица)

Майстора и Маргарита

Михаил Булгаков


„Кръга“, 2020

Сирените от Титан — Кърт Вонегът (корица)

Сирените от Титан

Кърт Вонегът


„Кръга“, 2021