SFBG

Поредица

Библиотека „Иванъ Вазовъ“

Книгоиздателство „Факелъ“


116. Легенди и видения; Разходка изъ историята — Иван Вазов (корица)

Легенди и видения; Разходка изъ историята

Иван Вазов (сборник)


Книгоиздателство „Факелъ“, 1940