SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

„Камбана-прес“


Празник в космоса — Виолета Овчарова (корица)

Празник в космоса

Виолета Овчарова (сборник)


„Камбана-прес“, 2006