SFBG

Поредица

Библиотека „Чуден свят“

Командитно Книгоиздателско Дружество Ал. Паскалевъ & C-ie


Пѫтуванията на Гъливера изъ далечни и незнайни страни на свѣта — Джонатанъ Свифтъ (корица)

Пѫтуванията на Гъливера изъ далечни и незнайни страни на свѣта

Джонатанъ Свифтъ


Командитно Книгоиздателско Дружество Ал. Паскалевъ & C-ie